Bestilling- og informasjonsportal for Elev-PC 2016

Sør-Trøndelag fylkeskommune har avtale med Elkjøp om levering av elev-pc til elever som begynner i VG1 i de offentlige videregående skolene i Sør-Trøndelag. Du har kun mulighet til å bestille én maskin gjennom fylkeskommunenes avtale.

Les her for betingelser for hvem som kan bestille


I denne portalen vil du finne nødvendig informasjon rundt bestilling, levering, service og support.

Prisene er subsidiert av Sør-Trøndelag fylkeskommune, og fylkekommunen vil kontrollere alle innkommende bestillinger. Dersom du ikke begynner i offentlig videregående skole, eller bestiller flere maskiner, vil fylkeskommunen sende deg en faktura på subsidiebeløpet.

Bestillingsfrister

Bestillingsstart for skoleåret 2016/2017 er 1. juni 2016


For å få maskin levert til skolestart, 15 august 2016, må du bestille senest innen følgende datoer:

Levert til nærmeste postkontor:             7. august 2016

Hentes i utvalgte Elkjøp butikker:           11. august 2016

 

Portalen er åpen for bestilling ut 31. oktober 2016

For mer informasjon kan du klikke på menyknappene over.

(C) 2015 Elkjøp. Alle rettigheter reservert. Org nr. til Elkjøp Norge AS = NO947 054 600MVA